Política de privadesa

Dades de l’empresa

Nítida Cleaning and Health, S.A té el domicili social al Polígon Industrial ‘La Creu’, al carrer Federico García Lorca, 49, 46250 – L’Alcudia (València) a Espanya. Per a major informació pot contactar amb nosaltres a través del número de telèfon 902 400 678, o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: atencioncliente@nitida.es

Condicions d’ús

A continuació relatem la regulació de l’ús de la pàgina www.nitida.es que Nítida Cleaning and Health, S.A posa a la disposició dels usuaris.

Objecte

La web de Nítida Cleaning and Health, S.A ha estat dissenyada per donar a conèixer als usuaris en general tant l’empresa com les seves activitats i serveis. Entenent com a usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

Accés

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir a www.nitida.es de forma lliure i gratuïta. Nítida Cleaning and Health, S. a. podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, configuració i contingut de la pàgina, així com les condicions d’ús de la mateixa i l’accés als serveis prestats.

Copyright

Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de Nítida Cleaning and Health, S. A. Per això, podem alterar a qualsevol moment i sense previ avís els seus continguts (disseny gràfic, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels continguts de la web no implicaran a cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a www.nitida.es, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la present pàgina web, els Jutjats i Tribunals de València (Espanya). Les presents Condicions d’Ús es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús, Nítida Cleaning and Health, S.A. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’empresa aquí citada. En el cas que aquest tingui el seu domicili fora d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de València.

Privadesa de dades

Nítida Cleaning and Health, S.A es compromet a mantenir totes les dades que ens faciliten els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a terceres parts, d’acord amb els principis de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 15/1999, del 13 de desembre). Segons el que es disposa en aquesta llei, i a fi de garantir la protecció i privadesa de les seves dades personals, Nítida Cleaning and Health, S.A informa que les dades que ens faciliten seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades convenientment registrat en l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades personals seran utilitzats exclusivament per a les finalitats indicades en el formulari que l’usuari empleni. El responsable d’aquest fitxer és l’empresa Nítida Cleaning and Health, S.A amb qui pot contactar per escrit per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la següent adreça: Polígon Industrial ‘La Creu’, al carrer Federico García Lorca, 49, 46250 – L’Alcudia (València) a Espanya o enviant un correu electrònic a atencioncliente@nitida.es. Nítida Cleaning and Health, S.A garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades, que no seran cedits a terceres persones.